Hírek

Elérhetőségek

Ügyleírások

Szociális ügyek

Vállalkozási, kereskedelmi ügyek

Kereskedelmi tevékenységek végzésével kapcsolatos eljárások

2009. október 1. napjától megváltoztak a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei.

Hagyatéki ügyek

Az ember halálával hagyatéka mint egész száll az örökösre, szükség van azonban egy olyan eljárásra , melynek feladata az örökhagyó halálának eredményeként bekövetkezett jogi változások tisztázása, az öröklés időpontjának, tényének, módjának, több örökös esetén az öröklé

Hatósági ügyek

Hulladékkezelési információk

Adóügyek