Hírek

Elérhetőségek

Nagyforgalmú közlekedési létesítmények zajcsökkentési intézkedési terve

A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A Korm. rend. 1. § (3) bekezdés b) pontja és a (3a) bekezdés b) pontja az előbbi feladat ellátását a közlekedésért felelős miniszter által kijelölt szervezethez telepíti. A miniszteri kijelölés alapján a fő közlekedési létesítmények közül a nagyforgalmú vasutak (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) és a nagyforgalmú közutak (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi.

Tájékoztatom, hogy a Korm. rend.-ben előírtaknak megfelelően a KTI elkészítette a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat).

Az intézkedési tervjavaslatok egyeztetésének eljárásrendjéről a Korm. rend. 11. §-a rendelkezik. Az ebben foglalt előírások alapján az intézkedési tervjavaslatokat a KTI az érintett települési önkormányzatok részére továbbítja. A tervjavaslatok nyilvánosságra hozatala és az észrevételek megtételének lehetőségére és módjára vonatkozó tájékoztatás az önkormányzatok feladata. A társadalmi egyeztetést követően a KTI a beérkezett vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.

A fentiek alapján a Korm. rend. 11. § (7) bekezdésében foglaltakra hivatkozva kérem, hogy jelen levél kézbesítésétől számított 8 napon belül a helyben szokásos módon szíveskedjen nyilvánosságra hozni az intézkedési tervjavaslatokat és az érintetteket tájékoztatni a tervjavaslatok véleményezésének lehetőségéről. Tájékoztatom, hogy a Korm. rend. 11. § (6) bekezdése alapján az intézkedési tervjavaslatokra vonatkozó észrevételek megtételére a közzététel időpontjától számítva 30 napot kell biztosítani.

A felmerült észrevételeket – lehetőség szerint az önkormányzat által összefoglalva – az intezkedes@kti.hu e-mail címre kérjük továbbítani legkésőbb 2020. január 31-ig.

Az intézkedési tervjavaslatok letöltéséhez kérjük, hogy az alábbi linken keresztül elérhető webhelyen jelentkezzen be a lent megadott felhasználónévvel és jelszóval (ajánlott internet böngészőprogram: Google Chrome):

Az intézkedési tervjavaslatokat az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

  • Általános leírás – Intézkedési terv – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus,
  • Műszaki dokumentáció – Intézkedési terv – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus,
  • Pest – Vasad – Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése III. ciklus – intézkedési terv – Közúti/Vasúti

A fenti dokumentumok közül az általános leírás és a műszaki dokumentáció közvetlenül pdf formátumban letölthető, míg a település specifikus közúti és vasúti intézkedési tervek letöltéséhez a megnyitott file fölött az egér jobb gombjának megnyomásával a nyomtatás funkciót választva, a „Cél” rubrikában a „Mentés PDF-ként” opciót beírva a file pdf formátumban lementhető.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a webhelyen elérhető stratégiai zajtérképekhez tartozó dokumentumok („Általános leírás – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus”, „Műszaki dokumentáció – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus”, „Pest – Vasad – Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése III. ciklus – települési érintettség adatok – Közúti/Vasúti”) egyeztetésére 2018-ban már sor került, ezért azok csak tájékozató jellegűek, nem képezik a jelen egyeztetés tárgyát.

Végezetül tájékoztatom, hogy az intézkedési tervjavaslatokhoz kapcsolódó, a KTI által 2018-ban készített stratégiai zajtérképek a http://ugyelza.kti.hu/map/ linken keresztül bárki számára bejelentkezés nélkül is elérhetőek.

Az üggyel kapcsolatos kérdésekben forduljanak bizalommal kapcsolattartóinkhoz e-mailben (intezkedes@kti.hu) vagy munkanapokon 9:00 és 15:00 között telefonon (technikai jellegű kérdések: +36 (1) 371-5989, egyéb ügyekben: +36 (1) 371-5842 vagy +36 (1) 371-5820).