Hírek

Elérhetőségek

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázata alapján Vasad Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezte azon szándékát, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához.

A pályázat kiírásra kerül  Vasadon lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok részére:

  • „A” típusú pályázatot nyújthatnak be
  •  akik felsőoktatási intézményben teljes idejű, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
  • „B” típusú pályázatot nyújthatnak be
  • a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

 vagy

  • felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 5.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. december 5.

 

Az „A” típusú  pályázati űrlap kötelező melléklete:

  • A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony igazolás
  • A pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelmének igazolása
  • Valamint egyéb iratok a szociális rászorultság igazolására

 

A „B” típusú pályázati űrlap kötelező melléklete:

  • A pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelmének igazolása
  • Valamint egyéb iratok a szociális rászorultság igazolására

 

 A pályázatokat az EPER-Bursa rendszerben kell kitölteni, véglegesíteni, kinyomtatni és a szükséges mellékletekkel az Önkormányzatnál benyújtani. Bővebb információt az www.emet.gov.hu – felhívások – Bursa Hungarica vonalon érhető el, vagy a Községházán Juhász Évánál kérhető.

 

Vasad, 2019. október 2.                                                         

Marton  József  Zoltán  polgármester