Hírek

Elérhetőségek

Az avarégetés szabályairól

Tisztelt Lakosság!

Az enyhülő időjárás miatt egyre többen kezdenek neki a kerti munkálatoknak, emiatt napról napra emelkedik a szabad területi tüzek száma. A szabadtéri tűz kialakulásának különösen kedvez a most következő időszak, hiszen a még száraz növényi részek könnyen lángra kapnak, a szeles időben pedig a legkisebb tűz is gyorsan továbbterjedhet.

A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető vissza, holott sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát. Szabadtéri tűzgyújtás előtt az alábbiakkal kell tisztában lenni:

Tűz soha nem hagyható felügyelet nélkül.

- Legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltóanyag (víz, homok, tűzoltókészülék).

- Gondoskodni kell a tűz irányításához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát, vasvilla).

- Feltámadó szél esetén azonnal el kell oltani a tüzet.

Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt a települési önkormányzat rendeletben szabályozza. Ez a rendelet a veszélyhelyzet kihirdetésének végéig érvényes.

( forrás: https://pest.katasztrofavedelem.hu )

Ezügyben Vasad Község közigazgatási területén a 9/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről van érvényben, amely alapján:

Kerti hulladék égetése minden év március 15-e és április 15-e között, valamint szeptember 01-je és december 01-je között történhet szerdai és szombati napokon (amennyiben az nem ünnepnap) 8-16 óra között.

(5) Egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék elégetési szándék esetén a szomszédokat tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 4 óráig tarthat.

(6) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben illetőleg erős szél esetén.

(7) A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető. (pl. műanyag gumi, vegyszer, festék, ezek maradványai, stb.)

 (8) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező vagy bűzös segédanyag nem használható.

A rendelet teljes szövege a község honlapján olvasható, letölthető:

https://vasad.asp.lgov.hu/.../files/imce/9._rendelet.pdf

 A külterületi tarlóégetés és vágott növények égetése bejelentéshez kötött, amelyet a munkálatok előtt öt nappal kell az illetékes katasztrófavédelmi területi szervnél írásban jelezni:

- Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, 2200 Monor, Péteri u.25. Telefonszám: 29/610-010

Baj esetén hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét.

Kérjük a lakosságot a szabályok, különösen az égetős napok és időtartam fokozott betartására.