Hírek

Elérhetőségek

Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése

A 9/2013.(VI.20). számú rendelet hatálya kiterjed Vasad község közigazgatási területére, valamint minden természetes és jogi személyre, minden jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. 

Az égetés szabályai:  

Kerti hulladék égetése minden év március 15-e és április 15-e között, valamint szeptember 01-je és december 01-je között történhet szerdai és szombati napokon (amennyiben az nem ünnepnap) 8-16 óra között.

(2) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl.: oltóvíz, homok, stb.)

(4) A füst képződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

(5) Egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék elégetési szándék esetén a szomszédokat tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 4 óráig tarthat.

(6) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben illetőleg erős szél esetén.

(7) A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető. (pl. műanyag gumi, vegyszer, festék, ezek maradványai, stb.) (8) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező vagy bűzös segédanyag nem használható.

5. §

Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a jegyző engedélyével.

6. §

(2) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.

(3) Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű vezetékek alatt. (4) Tilos égetni távközlési vezetékek alatt. (5) Védett természeti területen avar égetése tilos, indokolt esetben csak a jegyző adhat felmentést a tilalom alól.

 

A rendelet teljes szövege itt elolvasható:

https://vasad.asp.lgov.hu/sites/vasad/files/imce/9._rendelet.pdf

 

A Belügyminisztérum Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának tájékoztatása alapján nincs tűzgyújtási tilalom. Amennyiben a Főigazgatóság tűzgyújtási tilalmat rendelne el, az felülírja az önkormányzati rendelet, és semmilyen körülmények között nem szabad tüzet gyújtani. 

Kép
avar égetés