Hírek

Elérhetőségek

A „700 éves Vasadért” emlékérem kitüntetettjei

Vasad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. augusztus 16-án alkotott rendelete alapján, a település fejlődése érdekében végzett munkája elismeréseként  a „700 éves Vasadért” emlékérmet adományozta a következő személyeknek: Kiss Mihály ( posztumusz ), Mészáros Éva, Mészáros Lajos, Mészáros Sándor Zoltán. Az elismerések átadására szeptember 15-én a település fennállásának 700 éves évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségen került sor.

 

Mészáros   Éva  laudációja

 

meszaros%20eva.jpg

 

Mészáros Éva 1954. október 5-én született Monoron. Édesapja  Mészáros Sándor, édesanyja Gál Margit őstermelők, a kiváló kistermelők cím birtokosai, tősgyökeres vasadiak. Édesapja ősei is armalista nemesek – a másik két Mészáros kitüntetetthez hasonlóan – a felvidéki Marcelházáról jöttek Vasadra, vallásüldözés miatt. Éva szeme fénye Gergő fia, aki feleségével Angliában keresi a boldogulást.

 

Iskolái:

Mészáros Éva a vasadi általános iskola elvégzése után a Monori József Attila Gimnáziumban érettségizett 1973-ben. Tanulmányait a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakán folytatta és 1978-ban szerzett diplomát. A Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán képezte tovább magát, annak informatikus szakán szerzett újabb diplomát, 1996-ban.

Mészáros Éva szinte soha sem hagyta abba a tanulást, a tanári pályán örök diák maradt. 1978  és 2017  között 18 képzettséget szerzett, többek között mérlegképes könyvelő és országjárás vezető lett.

 

Munkahelyei:

A Vecsési 1.számú Általános Iskola tanára (1978 – 1995), közben a Vasadi Általános Iskola és Diákotthon tanára ( 1990 – 1991 ). Ezután a budapesti Eötvös Lóránd Általános Iskola tanára, melynek 1997 – 2002 között igazgatóhelyettese, Pestszentlőrincen.  

Vasad polgárai 2002-ben a község polgármesterévé választották, mely tisztséget két cikluson keresztül, 2010-ig töltötte be.

 

Közéletiség:

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Pest megyei Szervezetének, illetve utód szervezetének elnökségi tagja ( 1982 – 1994 ), a TIT Országos Választmányának tagja (1989-1994), az iskola Közalkalmazotti Tanácsának elnöke ( 1990-1995), az Iskolaszék tagja (1990-1995), a Monor és Vidéke Takarékszövetkezet küldötte (1987-től ).

 

Önkormányzatiság:

Mészáros Éva polgármesteri munkájának csúcspontja a Vasadi Általános Iskola  bővítése, teljes felújítása és korszerűsítése. Ekkor került sor az impozáns aula létrehozására és a falu közösségét is szolgáló tornaterem megépítésére.  Ezt a létesítményt méltán nevezhetjük a XXI. század iskolájának. Természetesen ezen beruházás mellett számos más projekt megvalósulása is a nevéhez köthető. A teljes felsorolás helyett csak néhányat emelünk ki: sportpálya tulajdonjogának megszerzése, csatornaközmű szolgáltatás beindulása ( 2002 ), buszvárók felújítása, Falunapi rendezvény hagyományteremtése ( 2003 ), belső útszakaszok aszfaltozása (2004),  óvoda belső felújítása, három csoportos működési feltétel megteremtése (2006 ), közvilágítás korszerűsítése, községháza felújítása (2007-2008), tanyagondnoki szolgálat létrehozása, tanyagondnoki gépjármű beszerzése (2009 ). Az általános iskolai beruházás mellett a másik leglátványosabb fejlesztése a falu első játszóterének létesítése (2010).

 

Elismerései:

Matematikai Szakkollégiumi munkáért (1978), a Pest megyei tanulmányi versenyek matematikai bizottságában végzett munkáért ( 1984), a TIT Pest megyei Elnökségének elismerése (1984), a TIT Országos Elnökségének elismerése tudományos ismeretterjesztő tevékenységéért ( 1986), Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának elismerése az eredményes pályázatokért (2001).

 

Mészáros Éva áldozatos munkáját Vasad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018-ban a „700 éves Vasadért” emlékérem adományozásával ismerte el.

 

Mészáros Sándor Zoltán laudációja

 

meszaros%20zoltan.jpg

 

 

Mészáros Sándor Zoltán Vasadon született 1957. május 4-én.

Édesapja F. Mészáros Sándor, édesanyja Mészáros Lídia tősgyökes vasadiak. Mind ketten földművesek, amint felmenői is azok voltak, mind két ágon. Armalista nemes őseik 1757-ben az újjá települt Vasad lakosaihoz tartoztak. A Felvidékről, a Komárom megyei Marcelháza községből menekültek református hitük miatt. Három gyermeke van: Gergely, Balázs és Dorottya.

 

Iskolái:

Sándor Zoltán  az általános iskolát Vasadon végezte 1971-ben, majd Monoron a József Attila Gimnáziumban érettségizett 1975-ben.  Tanulmányait a Gödöllői Agrártudományi  Egyetemen folytatta, és 1982-ben szerzett diplomát. Tovább képezte magát és szakmérnöki végzettséget szerzett 1987-ben.

 

Munkahelyei:

1982-ben került a Vasadi Kossuth Szakszövetkezeti Csoporthoz, ahol középvezetői tisztséget töltött be 1987-ig. Közben és utána is saját földjein gazdálkodik mind a mai napig. A rendszerváltás után cégtulajdonos és vállalkozó volt. 2015. októberétől a Magyar Államkincstár kormánytisztviselője.

 

Közéletiség:

Még a rendszerváltást megelőzően, fiatalon bekapcsolódott a falu közéletébe. Tevékenyen részt vett az évtizedekig romos állapotban lévő I. világháborús emlékmű felújításában, Lukács Béla mellett. Az egyik rendszerváltó párt vasadi vezetőjeként számos rendezvény szervezője. Többek között megszervezte a II. világháborúban elesett hősök emlékére készített emléktábla felavatását. Hivatalosan nem lehetett beszélni a II. világháború áldozatairól 1989-ig. Szervezésében a templom melletti emlékműnél hatalmas tömeg jött össze, hogy emlékezzen és kisírja magából az évtizedeken keresztül elfojtott fájdalmát.

Az ünnepségen az ünnepi beszédet Dr. Tenke Sándor  teológiai professzor tartotta.

Természetesen 1990. után is folytatta közösségszervező szolgálatát.

 

Önkormányzatiság:

Mészáros Sándor Zoltán meghatározó alakja volt a vasadi önkormányzatiságnak. A rendszerváltás utáni első szabadon választott képviselő-testület tagja 2002-ig.

2010-2014. között ismét bizalmat kapott Vasad polgáraitól. Mind két időszakban betöltötte az alpolgármesteri tisztséget.

 

Alpolgármestersége ideje alatt  fontos beruházások valósultak meg Vasadon: gázvezeték és ivóvíz, telefon, valamint a szennyvízhálózat kiépítése. Mindezekhez szükség volt az ő műszaki szakmai tudására és különleges alkudozási képességére. Személyéhez köthető a falu központi képének kialakítása ( székelykapu, milleniumi kopjafa, Trianon emlékmű), az utak jórészének aszfaltozása. De talán a legemlékezetesebb beruházás ami az ő nevéhez fűződik, az a bölcsőde kivitelezése. A Vasadi Portéka Kft. ügyvezetőjeként  pályázatokat valósított meg.

Nagy gondot fektetett a Marcelháza testvértelepüléssel való kapcsolattartásra. És új testvérfalu kapcsolatot hozott létre az erdélyi Sepsibükszáddal. Sok vasadival szeretette meg Erdélyt.

 

Mészáros Sándor Zoltán áldozatos munkáját Vasad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000-ben a „ Vasad Községért” emlékérem kitüntetéssel, 2018-ban pedig a  „700 éves Vasadért” emlékérem adományozásával ismerte el.

 

 

 

Mészáros Lajos laudációja

meszaros%20lajos.jpg

Család:

    Mészáros Lajos 1965. január 24-én született Monoron, mint vasadi földműves szülők gyermeke. Édesapja Mészáros Lajos, édesanyja Fórizs Julianna tősgyökeres vasadiak. Édesapja felmenői armalista nemesek voltak, akik közül az első 1757-ben települt Vasadra. A többi Mészároshoz hasonlóan a Komárom megyei Marcelháza községből menekült a Ráday család birtokában lévő vasadi pusztára, református hite meg nem tagadása miatt.

    Mészáros Lajos 1990-ben kötött házasságot Tapolcai Csillával, két gyermekük született: Lajos és Gergely. Szüleihez hasonlóan ő is Vasadon tervezte élni az életét.

 

Iskolái:

    Lajos az általános iskolát Vasadon végezte 1979-ben, majd Budapesten az Egressy Gábor Elektronikai és Műszeripari Szakközépiskolában érettségizett  1983-ban. Érettségi után tovább képezte magát Csomagolás technikusnak, majd felső fokú Vám ügyintézőnek.

 

Munkahelyei:

 15 évet a Danubia Logisztikai és Csomagolási Zrt.-nél üzemeltetési igazgatóként dolgozott, majd 2002-től a Danubia Csomagolási Kft. tulajdonosa, ügyvezető igazgatóként dolgozik a mai napig.

 

Közéletiség:

 1995-től a Vasad Iskoláért, Kultúráért Közalapítvány Kuratóriumának elnökeként szolgálta a falu közösségét. Elnöksége alatt számos kulturális rendezvényt szervezett.

 

Önkormányzatiság:

    Mészáros Lajos a község lakosainak bizalmából már 29 évesen, 1994-ben önkormányzati képviselővé választatott. 16 éven keresztül segítette képviselőként településünk fejlődését, 2010-ig. Cégvezetőként szerzett gazdasági tapasztalatait a Pénzügyi Bizottságban kamatoztatta. Képviselősége ideje alatt készült el a falu legnagyobb beruházása, az újonnan megépült Általános Iskola, amely korszerűségében magasabb szinten állt az akkori átlagos falusi oktatási intézményekénél. Ugyanilyen fontos volt a telefon-, gázvezeték- és az ivó-, valamint a szennyvízhálózat kiépíttetése is a községben. Ezek gazdasági ügyeinek intézéséből is tevékenyen kivette részét Mészáros Lajos. Természetesen kisebb volumenű fejlesztések is voltak, amelyek rendkívül fontosak egy falu életében, mint például az orvosi rendelő korszerűsítése, az óvoda és a községháza felújítása – az ő közreműködésével is.

 Mészáros Lajost az Önkormányzat Képviselő-testülete Vasad község alpolgármestere tisztséggel ruházta fel 2002-ben, amelyet a ciklus végéig betöltött.

    A 2010-es önkormányzati választásokon már nem indult képviselőnek, de külsős Pénzügyi Bizottsági tagként továbbra is aktívan segítette az Önkormányzat munkáját.

     2013 februárjától a Vasadi Településüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója. A Kft. az Önkormányzat egyik támasza. Feladatait az ügyvezető igazgató közmegelégedésre látja el.

 

 Mészáros Lajos áldozatos munkáját Vasad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007-ben a „Vasad Községért” emlékérem kitüntetéssel, 2018-ban pedig a „700 éves Vasadért” emlékérem adományozásával ismerte el.

 

 

Kiss Mihály református lelkipásztor (1951-2018)

Kiss%20Mih%C3%A1ly%20K%C3%A1roly.jpg

1951. június 9-én Kiskunlacházán született. Először géplakatosnak tanult, munkába állását követően nem sokkal elhívást kapott Istentől a lelkipásztori szolgálatra. Tanulmányait a budapesti Református Teológiai Akadémián folytatta, ahol 1976-ban végzett. Alsónémediben volt segédlelkész, majd 1977-ben beiktatták első szolgálati helyére: Jászkarajenő és Törtel gyülekezeteibe. Beiktatása napján kötött házasságot Bartha Erzsébet óvónővel. Házasságukból 5 gyermek született. 1980-tól három gyülekezetben szolgált: Szigethalom, Halásztelek, Tököl református gyülekezeteiben. Az ott töltött rövid idő alatt bevezette a központi fűtést a parókiákra. 1984 tavaszán került Vasadra, ahol 26 éven át nyugdíjba vonulásáig (2010) volt a gyülekezet vezető lelkipásztora. Itt is, mint tudjuk, nagy feladatok várták. Hamarosan kiderült, hogy a templom alapja nem megfelelő, falai kifelé dőlnek, és életveszélyessé nyilvánították a karzatot, a templomhajót alá kellett dúcolni. Az újjáépítés elkerülhetetlen volt. Először 1987-ben megépült a gyülekezeti terem, majd 1991-ben a templomhajó újjáépítéséhez is hozzákezdett. Hatalmas munka volt ez a református gyülekezet életében, rengetegen segítettek kétkezi munkájukkal, de az első lépések megtételében csak Isten ígéretére támaszkodhatott a vasadi lelkipásztor hite. Aki Istenben bízik, nem szégyenül meg. 1992. november 22-én már a templomszentelésen örülhettünk együtt az újjáépült templomnak.   Később a parókián is folyamatosan akadtak átalakítási, felújítási feladatok. Mindemellett hűségesen végezte Kiss Mihály feleségével a gyerekek közötti missziót is: hittanórákat tartott, nyári gyerekheteket szervezett. Lelkipásztori szolgálata nyugdíjba vonulásával nem ért véget, Cegléden fél évig helyettes-lelkész volt, hasonló feladatot kapott Pécelen is, Kistarcsán pedig haláláig sokrétű szolgálatot végzett. Prédikált, gyerekórákat tartott, temetéseken énekléssel segítette lelkipásztora munkáját. Amíg ereje engedte aktívan részt vett a kistarcsai gyülekezet életében annak ellenére, hogy testét alattomos betegség emésztette: a rák. Két évet kapott még Istentől ajándékba, amit az időközben 11 unokával bővült családja körében tölthetett. Isten akaratában megnyugodva, panasz nélkül viselte elerőtlenedését. Hirtelen, de nem felkészületlenül távozott közülünk. Sajnos ezt az elismerést már nem élhette meg. De hisszük, hogy jutalmát megkapja odaát. Másokat szolgáló élete legyen példa mindnyájunk számára.

 

 Köszönet

Tisztelettel köszönöm Vasad község képviselő-testületének a férjem munkája iránti elismerését, megbecsülését, az átadott „700 éves Vasadért” posztomusz emlékérmet. Azt gondolom, ez a kitüntetés nem csak neki szól. Egy közösség megbecsülése is ez, a vasadi reformátusoké, melyet ő fogott össze 26 éven át. Visszagondolva erre az időszakra, nagyon sokan sokféleképpen dolgoztak együtt vele templom- és gyülekezetépítő munkájában. Férjemnek egyetlen vágya az volt, hogy az épületek mögött élet legyen, amit megadott neki az Úr. Isten munkálta ki benne azt a lelkületet, ami példa előttünk: bátor hitet, alázatot és hűséget. Így állhatott meg Isten előtt, aki hisszük, így fogadta a mennyei hazába: „Jól vagyon jó és hű szolgám …, menj be a te Uradnak örömébe”(Máté 25,23). Isten Igéje bátorítson minket is: „Igyekezzetek a városnak jólétén… és könyörögjetek érette az Úrnak, mert annak jóléte lesz a ti jólétetek” (Jeremiás 29,7). Mert „a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban” (I. Kor 15,58). A férjem életéért és munkásságáért Istené legyen a dicsőség.                           

 Kiss Mihályné